ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

На 29 януари 2018 г. в Брюксел се проведе брокерско събитие по програма „Наука със и за обществото“. Участие в събитието взеха повече от 400 участника от 41 страни.

Повече информация за събитието, както и презентациите на водещите лектори може да намерите на електронната страница на националните контактни лица по програмата „Наука със и за обществото“:

http://www.sisnetwork.eu/about/brokerage-events/sis.net-brokerage-event-29-january-2018/

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център