ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Повече от 184 организации у нас работят в момента по проекти от рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, като те участват в 347 проектни консорциума, а привлечените в България средства са около 56 млн. евро. Това заяви проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, по време на информационния ден за ИКТ за наука и малки и средни предприятия. Страните от ЕС 13 (присъединилите се след 2004 г. страни от Централна и Източна Европа плюс Кипър и Малта) си разпределят едва 7% от бюджета на иновативната програма, но все пак в тази „малка“ група България успява да изпревари страни като Литва, Латвия, Хърватска и Малта, добави той.

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център