ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

По решение на Бюрото на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП, ще се проведе Втори конкурс в две категории:

за номиниране на иновативен проект през 2014г.

за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2014г.

Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП.

Всички желаещи могат да изпратят предложенията си, придружени с кратка анотация на иновативния продукт, респективно на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт.

Отличените на първо място ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои през месец декември 2014г., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др.

Срок за изпращане на заявки: 17:00 ч. на 31 октомври 2014 г. (петък) – на вниманието на:

г-жа Мирослава Маркова
Технически секретар на Съвета по иновации към БТПП
e-mail: m.markova@bcci.bg
тел: (02) 811 7194

Повече информация за поканата и условията за участие можете да намерите тук.

Критерии за оценка.Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център