ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Българската асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ организира двустранни бизнес срещи между предприемачи от ИКТ и земеделието в рамките на Проект FRACTALS, които ще се състоят от 14:00 до 16:00 ч. на 23 януари 2015 г. (петък) в гр. София.

Проектът FRACTALS е един от 16-те акселератора, финансирани по Програма FIWARE ACCELERATOR (Future Internet Accelerator Programme) на Европейската Комисия, с бюджет от 80 млн. евро. Очаква се по Проект FRACTALS да бъдат предоставени грантове на 50-60 иновативни компании и предприемачи от цяла Европа за разработване на интернет базирани приложения с висок пазарен потенциал за нуждите на селскостопанския сектор.

Целта на бизнес срещите ще бъде да осигури възможност за контакт и бъдеща съвместна работа между иновативни софтуерни компании и предприемачи от една страна, и земеделски производители, от друга, по проектни предложения, които да кандидатстват за финансиране от Акселератора.

За повече информация: http://enterprise-europe-network.bg/bg/topic/news/?nid=17224


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център