ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Какво представляват иновациите? Какви са възможностите за иновации пред малкия бизнес в България? А какво е нужно, за да се излезе на международния пазар? Как се осъществяват иновативни идеи на практика? Научете отговорите на тези и много други въпроси!

С участието на НауКативно, Единен център за иновации на БАН, ОТТ-ПРОИНО, Имагга и ПОдЛЕЗНО.

Събитието е безплатно.

Програма: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център