ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

„Хоризонт 2020″ е програма за отличници и ако искаме да печелим повече проекти, трябва да се реформираме както организационно, така и финансово. Трябва непрекъснато да подобряваме и изследователската инфраструктура, а наличната да я натоварваме максимално.

Цялото интервю със Заместник-министър Иван Димов: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център