ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата организира информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност. Задължения и перспективи пред бизнеса“ на 27 юни 2014г. Събитито е планирано в рамките на инициативата „Европейска седмица за устойчива енергия 23-27.06.2014г.” на Европейската комисия. Целта е да се разпространят добри практики и обмен на опит и нови идеи за постигането на приоритетите на ЕС в областта на енергетиката и климата.

За повече информация, моля вижте тук.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център