ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Във връзка с информационните дни за представяне на възможностите за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Управляващият орган уведомява всички заинтересовани страни, че информационният ден в гр. София ще се проведе на 21 май 2015 г. вместо на предварително обявената дата 19 май.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата. Организацията по провеждането на информационната кампания е в сътрудничество с Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в страната.

Събитието ще се проведе на 21 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) , в Зала „Сердика”, хотел „Балкан” (Шератон), гр. София

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център