ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Министерството на образованието и науката организира информационно събитие за старта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Събитието ще се проведе на 26 май 2015 г. в гр. София, Борисова градина (Летен театър) от 17,30 часа.

По време на събитието ще бъдат представени основните възможности, които Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” предоставя за финансиране през програмен период 2014-2020 г., с акцент върху мерките, които се очаква да стартират до края на 2015 г.

Поканени са представители на Европейската комисия, членове на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, социални партньори, ректори на висши учебни заведения, ръководители на управляващи органи на оперативни програми и други.

За повече информация: тук

 


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център