ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

 • български
 • English

Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара има удоволствието да покани фирми и организации на четвъртото издание на международни двустранни бизнес срещи в областта на химията, химически материали и технологии за обработка на повърхности – Expoquimia (www.b2match.eu/expoquimia2014).

Основни сектори на изложението и срещите са:

 • Устойчива /Зелена/ химия
 • Фини химикали
 • Основни химически материали и суровини
 • Техники за околната среда
 • Аналитична, измервателна и контролна апаратура
 • Пластмасови и каучукови изделия
 • Иновационни материали и технологии за композиране
 • Обработка на повърхности;
 • Агрохимикали;
 • Фармация и козметика

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център