ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, с подкрепата на Enterprise Europe Network – България и KIC InnoEnergy, и в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката и Представителството на ЕК в България обявяват Десетия конкурс за “Иновативно предприятие на годината 2014″.

Конкурсът цели да покаже успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.

Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и жури.

Наградите се присъждат в различни категории според въздействието на отличените иновации като:

- Пазарно лидерство (иновативен продукт, наложил се на международния пазар)

- Иновационен хъб (реализирана процесна иновация в поредица от клиенти)

- Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на потребителите)

- Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие)

- Устойчиво иновативно поведение (наличие на иновативна дейност през последните минимум 6 години)

- Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности и създават нови социални отношения)

- Иновативни дигитални игри (иновация в гейминг индустрията)

- Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му)

Тази година за първи път е предвидена и специална награда за Иновативни решения за устойчива енергия.

Наградите ще се връчат по време на Десетия национален иновационен форум в началото на месец декември.

Желаещите да участват могат да изпратят СВОЯ НОМИНАЦИЯ или да НОМИНИРАТ ДРУГА ФИРМА с успешен иновативен продукт, процес или услуга чрез ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМУЛЯР ТУК

Крайният срок за изпращане на номинации е 15 октомври до 24:00 часа

Номинираните предприятия ще получат Карта за участие, която да попълнят и изпратят обратно до 31 октомври. Картите ще бъдат разгледани и оценени от експертно жури, а финалистите ще бъдат посетени от експерти на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

За последните 10 години от своето съществуване, Конкурсът за иновативно предприятие се утвърди като успешен формат за популяризиране на усилията на българските фирми да се развиват като конкурентоспособни и отговорни бизнес-партньори. Наградата е призната и от Европейската комисия за най-добра национална практика за популяризиране на иновативното развитие.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център