ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

На 22.05.2014 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 3, зала 101 на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО проведе семинар на тема “Енергийна ефективност, нормативна уредба и стандарти за енергиен мениджмънт”.

Основната цел на семинара бе да представи пред българската индустрия и заинтересованите страни нормативни, технологични и управленски новости в областта на енергийната ефективност за устойчива градска среда. Семинарът се организира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

Материали от събитието:

1. инженер-мениджър Даниела Леви, ръководител на проекта – Представяне на Офиса за технологичен трансфер – ПРОИНО и на проекта „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“

2. инж. Николай Налбантов, Главен директор, Дирекция Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие при МИЕ на РБ – „Нов законопроект за енергийната ефективност“

3. г-н Красимир Найденов, Главен директор, Главна дирекция „Координация и управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия“, Агенция за устойчиво енергийно развитие – „Удостоверения за енергийни спестявания – принципи, същност и методични указания за тяхното издаване. Методики за оценка на енергийните спестявания – същност и основни цели”

4. арх. Николай Гълъбов, Зам. председател на Камара на архитектите в България – „Зелена архитектура и сгради с близко до нулево потребление на енергия”

5. арх. Димитър Кабакчиев, Директор на ГИС-ТЦ Устойчиво планиране на територии, енергоефективна архитектура – „Зелено строителство в урбанизирана среда”

6. инж. Владислава Георгиева, консултант ЕЕ и ВЕИ, Зеотерм ЕООД – „Стандартът ISO 50 001 – действай активно, мисли ефективно“

7. г-жа Соня Петкова, Директор на “ВЕИ и ЕЕ център”, Фондация ГИС – Трансфер Център – „EURESP+ (европейска регионална платформа за екологични услуги) за МСП“

Моля, при необходимост от допълнителна информация се свържете с нас на: office@proinno-bg.eu

Екипът на ПРОИНО


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център