ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Градиент България ЕООД има удоволствието да Ви покани на конференция на тема: „МЕТРИЧНО МОЛЕКУЛНО МОДЕЛИРАНЕ – Резултати и възможности за сътрудничество“ на 15 октомври 2014 г. 14:15 – 17:30 ч. в Хотел Legends, зала Легенди, София (бул. Черни връх 56). Компанията Градиент България ЕООД бе представена по време на научен форум „Финансиране и комерсиализация на научни проекти“ от г-н Николай Клаудов.

На конференцията Др. Мартин Мартинов, експерт в областта на молекулярната биофизика, ще представи технологията си за Квантово метрично молекулно моделиране и нейните резултати в областта на медицинската диагностика, разработването на нови лекарства, намиране на нови приложения на съществуващи лекарства и др.

Цветан Младенов – управител на Градиент България ще представи резултатите от техния Ренин проект и възможностите за бъдещо сътрудничество с научно-изследователски организации с експертиза в следните области:

∙        Специфични диагностични цели;

∙        Специфични терапевтични цели;

∙        Инвитро и инвиво тестове;

∙        Химически синтез;

∙        Разработване на диагностични устройства;

∙        Био информатика;

∙        Хеминформатика;

∙        Събиране и обработка на големи обеми от данни;

∙        и др.

Дневен ред на конференцията:

14:30 – Кратко въведение.

14:45 – Технология за квантово метрично молекулно моделиране и нейните резултати, представена от Др. Мартин Мартинов.

15:30 – Кафе пауза.

15:45 – Възможности за бъдещо сътрудничество, представена от Цветан Младенов.

16:30 – Свободна дискусия.

Като специални гости на конференцията  са поканени:

Проф. дтн Цонка Годжевъргова – Университет “Проф.д-р А. Златаров” Бургас

Доц. д-р Андрей Чорбанов от Института по микробиология към БАН

Петя Кадийска – консултант по Европейски проекти

Моля, потвърдете участието си директно на организаторите от Градиент България на тел. 0888/82-87-60 или e-mail: mladenov.ts@gradientbiomodeling.com


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център