ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Поканата за подаване на проектните предложения е включена в работната програма по направление „Информационни и комуникационни технологии“ на „Хоризонт 2020“. Публикувана е на страницата на Европейската комисия на 01.02.2018 г. и е отворена за кандидатстване до 17,00 ч. на 29.05.2018 г.

Очакванията са да бъдат финансирани максимум 3 проекта по 16 млн. евро всеки от тях. В проектния консорциум следва да участват минимум 20 независими организации от минимум 9 държави членки или асоциирани страни към Рамковата програма. Една организация може да бъде координатор само на 1 от проектните консорциуми.

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център