ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Центърът за обучение – БАН, Кариерният център към ЦО-БАН и Единният център за иновации на БАН имат удоволствието да ви поканят на семинар за докторанти и млади учени на тема „Подкрепа за кариерно развитие на млади учени.  Enterprise Europe Network: шанс за партньорства и реализация”.

Семинарът ще се проведе на 16.10.2015 г. (петък), в бл. 26 Б, ул. „Академик Георги Бончев”, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км).

За повече информация:

1. Програма


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център