ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Екипът на ОТТ-ПРОИНО има приятната възможност да Ви покани за участие във втората работна среща “Наука-Бизнес”, която ще се проведе на 06.11.2014 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 10, залата на Институт по електрохимия и енергийни системи, етаж 2, с начало за регистрация 9.30 часа.

Срещата има за цел да се представят иновативни разработки пред българските предприятия и да се подпомогне създаването на партньорства „академия – индустрия“. Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

Подбрани за представяне са научно-приложни резултати, към които е очакван пазарен интерес. Извършват се маркетингови проучвания и разширяване на контактите с бизнеса.

Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

Участието е безплатно.

За повече информация:

Покана

Програма


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център