ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Екипът на Областен информационен център-София (ОИЦ-София) и НБУ Ви канят на информационна среща на тема: „Възможности пред научноизследователския сектор по оперативни програми финансирани чрез ЕСИФ“.

Срещата ще се състои на 31.03.2015 г. от 16.00 ч. (регистрация от 15.45 ч.) в Нова конферентна зала на Ректората, северно крило, ет. 2 на Софийския университет (бул. „Цар Освободител“ 15).

В рамките на събитието ще бъдат представени Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

В рамките на събитието ще бъде представена и Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Моля да потвърдите присъствието си или това на Ваш представител до 16.00 ч. на 30.03.2015 г. на тел. 02/8511 297, 0879 291 120 или на ел.адрес oic.sofia@gmail.com.

 

За повече информация: Програма


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център