ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП Ви кани на кръгла маса на тема „Иновациите в химическата индустрия, в т.ч. използването на енергия от водород”, която ще се проведе на 02.10.2014 г. в конферентна зала А – ет. 1, в сградата на Палатата на ул. “Искър”№ 9 от 10:00 ч.

Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП, очаква Вашите потвърждения в срок до 12 ч. на 01.10.2014 г. на тел.: 02 8117 494, факс 9873209 или на e-mail:  m.markova@bcci.bg или office@inovacii.eu

Програма: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център