ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

На 1 юни 2016 г. от 13.30 до 17.30 часа в Големия салон на БАН ще се проведе семинар на тема „Добри практики и изводи за оценка на проекти“.

Семинарът се организира от Европейската научна фондация (ESF) с любезното домакинство на Българска академия на науките и Фонд „Научни изследвания“ .

Целта на събитието е да се сподели опита на Европейската научна фондация, натрупан при предоставяне на широ комащабни и висококачествени услуги за научната общност, и при провеждане на свързаните с тях процедури за оценяване по заявка от финансиращи организации и частни фондации.

Работен език на семинара: английски

Програма: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център