ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО Ви кани за участие в семинара, който ще се проведе на 22.05.2014 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 3, зала 101 на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), с начало за регистрация - 9.30 часа.

Основната цел на семинара е да представи пред българската индустрия нормативни, технологични и управленски новости в областта на енергийната ефективност. Семинарът се организира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

Участието е безплатно.

За повече информация относно семинара:

1. Покана

2. Програма

Моля, при необходимост от допълнителна информация, както и за потвърждение, да се свържете с нас на: office@proinno-bg.eu

Екипът на ПРОИНО


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център