ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Достъпът на бенефициенти до функционалностите на ИСУН за електронно отчитане на проекти се осигурява след попълване на заявление за създаване на профил за достъп до модула за управление на проекти и отчитане в ИСУН и представянето му пред съответния управляващ орган. Отговорните служители извършват проверка на представеното заявление и регистрират посочения от Вас профил.

След приключване на процеса, системата автоматично изпраща e-mail до посочения от Вас електронен адрес, в който ще бъде наличен линк за въвеждане на парола към създадения профил.

При технически въпроси свързани с функционирането на системата можете да изпращате на e-mail: support2020@government.bg

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център