ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

На 05.12.2014 г., Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО проведе втория тематичен семинар в сградата на Съюза на архитектите в България, ул. „Кракра“ 11.

Основната цел на семинара е да представи пред българското общество нормативни, технологични и управленски новости в областта на устойчивата градска среда и качеството на живот.

Семинарът се организира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“ с любезното съдействие на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Експертния съвет по наука, технологии и иновации към Кмета на град София.

Основната цел на Офиса е да подпомага трансфера на приложни знания и иновативни решения в развитието на град София и региона, както и приложими за обществото и индустрията услуги, разработени в научноизследователски организации (институтите на БАН и университетите на територията на Столична община).

Приоритетните области на ПРОИНО са: енергийната ефективност, интелигентната градска среда, екологосъобразните, „зелените“ и информационните технологии за устойчиво развитие.

Лекции:

1. Представяне на Офиса за технологичен трансфер – ПРОИНО и на проекта „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“ инж. Даниела Леви, Ръководител на проекта

2. „Европейска визия за устойчива архитектура“ арх. Николай Гълъбов, Зам. председател на Камара на архитектите в България;

3. „Политики за устойчива градска среда на Столична община“ арх. Бойка Къдрева, Директор, Дирекция “Териториално планиране” при Столична община

4. „Пътят към почти нулево енергийната сграда (ПНЕС)“ д-р арх. Здравко Генчев, Изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност “ЕнЕфект”

6. „Еко парковете – алтернатива в градската среда“ ланд. арх. Антоанета Кондарева

7. „Извличане на топлинна енергия от отпадъчни топли води“ доц. д-р Стоян Гашаров, Интел Енерджи ЕООД;

8. „Иновационна топлоизолационна система Екопур“ инж. Ангел Чурешки, Мейк България ЕООД;

9. „Мониторинг на електромагнитни полета (EМП) в населени места. Необходимост или лукс? Ползи за обществото.“ проф. Димитър Теодосиев, Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките

10. „Система за светлинна сигнализация на пешеходна пътека тип „Зебра” с възможност за измерване интензитета на пешеходния и автомобилен трафик“ Стоян Танев, Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките

11. „Роботи за микро- и нанопремествания с цел експериментално приложение в медицината, вкл. и за in vitro оплождане” доц. д-р Тихомир Тянков, Институт по механика – БАН и „Микрона“ ООД;

12. „Прототип за ранен скрининг на рак на млечната жлеза“ инж. Васил Куманов, Квео ООД;


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център