ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Отворена е първата покана за набиране на предложения по програмата на Европейската комисия  „LIFE“, която се осъществява в периода 2014-2020 г. Поканата е за подаване на проекти и по двете под-програми – за дейности във връзка опазване на околна среда и климата.

За повече информация, моля, вижте тук.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център