ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English
Enterprise Europe Network при Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и АРК Консултинг съвместно с Патентното ведомство на Република България организира семинар на тема „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на МСП в Европа”, насочен към представители на иновативни малки и средни предприятия /МСП/.

Лектори на семинара ще бъдат експерти от Патентното ведомство и специалисти в сферата на технологичния трансфер и комерсиализирането на продукти на интелектуалната собственост. Специален гост-лектор на семинара ще бъде г-н Simon Cheetham от SME IPR Helpdesk в Китай и Югоизточна Азия, който ще сподели интересна и практична информация за защитата на интелектуалната собственост на българските и европейските МСП в тези региони на света.

Семинарът ще се проведе на 29 октомври 2014 г. в Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България, ул. “Раковски” 124, София, с начален час в 9:00 ч.

Регистрацията за семинара е безплатна, но поради ограничения капацитет на залата местата са ограничени!

Програма на събитието

За повече информация можете да се свържете с:
Enterprise Europe Network-България
Методи Найденов
metodi.naydenov@online.bg
(02) 973 3000


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център