ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Европейската комисия публикува кратки справки за текущото състояние на участието на държавите в Хоризонт 2020, към Октомври 2017г. В приложения файл ще намерите състоянието за България.

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=bulgaria

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център