ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Обявен е Единадесетият конкурс “Иновативно предприятие на годината 2015″.

Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, с подкрепата на Еnterprise Europe Network – България, и в партньорство с Министерството на икономиката обявяват Единадесетия конкурс за “Иновативно предприятие на годината 2015″.
Конкурсът е най-утвърденият в България и има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.
В конкурса могат да участват всички активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация за последните три години, и иновативни бизнес клъстери.
Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и жури.

Крайният срок за изпращане на номинации е 30 септември 2015 до 24:00 часа.

За повече информация: тук


Наградите се присъждат в различни категории според въздействието на отличените иновации като:

- Пазарно лидерство (иновативен продукт, наложил се на международния пазар) – Иновативен клъстер (съвместни иновационни проекти, взаимодействие с изследователски организации и университети, международна разпознаваемост на клъстера) – Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на потребителите) – Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие) – Иновативен мениджмънт (съгласно международно признатите критериите на IMP³rove Innovation Management Assessments, утвърдени от ЕК и използвани при кандидатстване по Хоризонт 2020, Инструмент за МСП) – Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности и създават нови социални отношения) – Иновация в креативните индустрии (иновации чрез дизайн, дигитални игри, архитектура и дизайн на градска среда, филмова и музикална индустрия) – Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му)
Наградите ще се връчат по време на Единадесетия Национален иновационен форум в началото на месец декември.

Желаещите да участват могат да изпратят СВОЯ НОМИНАЦИЯ или да НОМИНИРАТ ДРУГА ФИРМА или БИЗНЕС КЛЪСТЕР с успешен иновативен продукт, процес или услуга чрез ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМУЛЯР ТУК

Крайният срок за изпращане на номинации е 30 септември 2015 до 24:00 часа.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център