ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

До 14 септември се приемат заявленията за стипендии по програма „Мария Склодовска Кюри”. Дейностите по програмата са четири – мрежи за първоначално обучение, индивидуални стипендии, обмен на персонал за научно изследователска дейност и съфинансиране на регионални, национални и международни програми. Поканата за участие сега е по втората дейност – индивидуални стипендии.  Сумата за четирите дейности по „Мария Склодовска Кюри” за 7 години за целия Европейски съюз е 6,162 млрд. евро.

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център