ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Политика за достъп

Условия за използване на този уебсайт / виртуален офис

Условията се прилагат при използване на този уебсайт / виртуален офис на ОТТ – ПРОИНО.

С достъпа си до този сайт / виртуален офис или чрез използване на информацията на този уебсайт, потребителят автоматично приема тези условия.

Отговорност

Този уебсайт / виртуален офис е предназначен само за информационни цели. Информацията, предоставена на този уебсайт няма за цел да бъде използвана под формата на указания / съвети по никакъв начин. Информацията на този уебсайт / виртуален офис е съставена и поддържана с непрекъсната грижа и внимание от ОТТ – ПРОИНО. Не могат да бъдат извлечени права от информацията на този уебсайт / виртуален офис.

ОТТ – ПРОИНО при никакви обстоятелства не носи отговорност за вреди от всякакъв характер – както и в резултат от използването на този уебсайт / виртуален офис, произтичащи от или свързани с използването на информация, представена на или чрез този уебсайт / виртуален офис, включително щети, причинени от временна невъзможност за достъп да този уебсайт / виртуален офис .

Поверителност

ОТТ – ПРОИНО спазва неприкосновеността на личните данни на всички потребители на този уебсайт / виртуален офис и гарантира, че личната информация, предоставена по електронната поща и / или чрез формата за контакт / или в базата данни, ще бъде третирана конфиденциално и в съответствие с българското законодателство.

Лична информация, предоставена чрез уебсайта или по електронна поща, следва да се използва единствено за целите, за които се предоставят данни на ОТТ – ПРОИНО.

Ако имате някакви въпроси по отношение обработката или съхранението на личните ви данни, моля, свържете се с нас на office@proinno-bg.eu

 ЕКИПЪТ НА ОТТ-ПРОИНО


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център