ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR01022
Българска научноизследователска организация снаучна и развойна дейност в областта на неорганичната химия, вкл. разработване на нови технологии и материали.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Хранително – вкусова промишленост, Автомобилен транспорт и логистика, Нано и микро технологии
Нанонауки, нови материали и технологии
Микродъгова технология за нанасяне на износоустойчиви покрития от метали и твърди сплави
Стъпки:

Подготовка на основата чрез полиране.
Нанасяне на различни посъстав покрития с d= 5 μm до 100μm (опитни образци).
Изпитвания за: микротвърдост, гладкост (5 ÷ 7 клас).
Изследване на междинния слой основа – покритие.
Изпитвания по международни методики и стандарти.
• Получаване на тънки (микро- и нано) слоеве в нормална газова среда.
• Мобилна / преносима установка с широк диапазон на техническите режими и параметрите на покритията.
• Дългосрочна експлоатация на покритията.
• Приложимост – за покрития върху инструменти и детайли, подложени на изтриване.
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за довършване на научна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център