ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR01037
Българска научноизследователска организация извършваща интензивни изследвания в областта на генетиката, биохимията и ултраструктурата на микроорганизмите, физиологията и биосинтетичните възможности на екстремофилни микроорганизми. Развива се микробната екология. В областта на инфекциозната микробиология се провеждат изследвания върху бактериалната патогенност и вирулентност, както и върху действието на нови антимикробни агенти от растителни, микробни и синтетични източници.
Биохимични технологии
Биомедицина и качество на живот
Кид за диагностика на инфекционно заболяване на животни

Подбор на бактериални култури.
Изолиране на клетъчни структури и пречистване.
Имунологични взаимодействия.
Контрилни изпитвания / тестове.
• Няма специални / сложни изисквания при получаването на препарата.
• Иновативен продукт (няма го на пазара).
Готов за демонстрация – индустриално тестван
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център