ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00532
2011 - стартиращо иновативно предприятие
Нано и микро технологии, Туризъм и културно наследство, Друго
Информационни и комуникационни науки и технологии
Устройство за многоцветен холографски запис
Устройството за многоцветен холографски запис е предназначено за запис на многоцветни отражателни холограми. То се състои от кохерентни източници на светлина (лазери), генериращи в синята, в зелената и в червената спектрални области. По посоката на излъчваната от тях светлина последователно са разположени: разширител на лъча, пространствен филтър, оптичен колиматор, оптичен изравнител, оптични отражатели и съвместители, проектив и втори пространствен филтър, разположен във фокуса на проектива. За многоцветния запис на отражателните холограми обектът се осветява с разходящия светлинен сноп след втория пространствен филтър през панхроматичен светлочувствителен материал. Интензитетът на светлинния поток след оптичните изравнители е еднакъв по цялата площ на светлинното петно, с което се осигуряват условия за постигане на необходимия цветови баланс при многоцветния холографски запис. Вторият пространствен филтър пропуска само нулевия порядък на трите съвместни светлинни потоци и е сноп бленда за дифракционните порядъци в тях, дължащи се на евентуално запрашаване, точкови дефекти и други нееднородности на използваните оптични елементи.
При така създаденото устройство, за записа на отражателните холограми, обектът се осветява с разходящ светлинен сноп след втория пространствен филтър през панхроматичния светлочувствителен материал. Интензитетът на светлинния поток след оптичните изравнители е еднакъв по цялата площ на светлинното петно, с което се осигурява постигането на необходимия цветови баланс при многоцветния холографски запис. Вторият пространствен филтър пропуска само нулевия порядък на трите съвместени светлинни потоци и е сноп бленда за дифракционните порядъци в тях. 
Вече е на пазара
Предлагане на апаратура за изпитване/сертификация, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център