ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00534
2011 - стартиращо иновативно предприятие
Туризъм и културно наследство
Информационни и комуникационни науки и технологии
Оптична схема за холографски запис върху гъвкав носител
Схемата за холографски запис върху гъвкав носител е предназначена за създаването на отражателни холограми и холографски илюстрации и холографски оптични елементи, при които носещата подложка на холограмата е огъната равнина, а не плоскост. За подходящото художествено аранжиране на възстановяваните от отражателната холограма триизмерни образи схемата включва трансмисионна Браговска холограма-оригинал, като в пространството на възстанонявания от нея действителен образ е позициониран светлочувствителният материал на записа на отражателната холограма върху гъвкавия носител, който е върху огъната прозрачна носеща подложка. Възстановеният триизмерен образ от отражателната холограма в посоката на наблюдение е инвентиран спрямо обекта, ориентиран по посоката на записа на трансмисионната Браговска холограма-оригинал.
 
При така създадената схема за холографски запис върху гъвкав носител, носещата подложка на холограмата е огъната равнина, а не плоскост. Схемата включва трансмисионна Браговска холограма-оригинал.
Вече е на пазара
Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център