ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00661
Българска научноизследователска организация
Информационни и комуникационни науки и технологии
Лабораторна установка и технология за получаване на наночастици за практически нужди
Антибактериалните и антисептични свойства на среброто са добре познати. Те се използват по време на оздравителния процес на различни рани и инфекции. Сребърните йони могат да убиват всички видове бактерии и микроби. Сребърните наночастици са около половината от всички наночастици, използвани в практиката, най-вече в медицината. Техните размери (1 – 40 nm) са съизмерими с тези на бактериите и те могат да ги превърнат в убийци на вирусите. Могат да се използват и други типове наночастици – за метални покритияза подобрена защита от корозия, които се получават по специална технология с електрохимични методи. Технологията включва приложението на специално конструирана лабораторна апаратура за получаване на различни видове наночастици. Приложима в медицината.
Новите моменти са самото устройство и технологията.
Тестван лабораторно
Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център