ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00738
Българска компания с основни дейности:
- Проучвания – научно – технически, технологични иновации и конструиране в сектора на минно – добивната промишленост и преработката на суровините, маркетингови анализи и прогнози.
- Проектиране, изготвяне и изпитване на опитни образци нов тип мелещи тела и тяхното експериментално приложение.
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Задвижващ модул за чукове за забиване на пилоти
Земеукрепването има широко приложение в строителството, при укрепване на брегове, в борбата със свлачищата, при изграждане на кейове, докове, пристанища, мостове, при строителство в земетръсни райони, и др. Общоприето е, че забиването на пилоти с чукове е най-ефективният метод за земеукрепване. Същевременно тази технология не може да реши всички проблеми на земеукрепването. Затова се предлага разработка на задвижващ модул за окомплектоване на съществуващите чукове, за забиване на пилоти, с цел те да получат нови възможности и реализираната с тяхна помощ технология да стане универсална и приложима във всички случаи на земеукрепване.
Досега по предложението са издадени 3 патента, 2 в България и 1 в Германия. Концепцията за разработване на индустриални машини, които се задвижват със специално разработени индустриални ракетни двигатели е нова за света и отговаря на тенденцията ракетни и космически технологии да навлизат и в гражданските индустрии. Въвеждането на задвижващия модул ще има следните основни предимства:
1. Възможност за забиване на пилоти с по-голяма скорост от тази на свободно падащи ударни части. Забитите с по-голяма скорост пилоти имат по-голяма товароносимост.
2. Забиване на пилоти под всякакъв ъгъл в пространството, което ще повиши многократно възможностите за земеукрепване на брегове, свлачища, пристанища, тунели и земетръсни райони.
3. Повишената скорост на ударната част ще увеличи енергията на удара и ще позволи с по-малки чукове да се извършват по-мащабни дейности.
4. Технологията дава възможност за използване на екологични горива като природен газ и водород.
5. Задвижващият модул ще може да работи безпроблемно при ниските температури на Крайния север, както и под вода.
6. Възможност за нанасяне на удари с реализиране на “комбиниран удар”, т.е. съчетание и едновременно действие по време на удара на динамични и статична сили.
Тестван лабораторно
Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център