ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00767
Стартиращо иновативно предприятие с основен предмет на дейност - разработване на роботи за микро – и нанопремествания / манипулации с цел експериментално приложение в медицината, индустрията, биологията и др.
Здравеопазване, ИКТ индустрия и услуги, Нано и микро технологии
Нанонауки, нови материали и технологии
Технология с роботизирана система за in vitro оплождане
Технология с роботизирана система за in vitro оплождане и експериментално приложение в медицинската практика.
Автоматизиран процес с участие на наноробота / пиезоробот за ИКСИ манипулация за оплождане. Извършва се под микроскоп с участието на два манипулатора – за яйцеклетката и сперматозоида, и така се осигурява висока степен на успеваемост / повторяемост на оплождането.
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център