ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00775
Българска софтуерна компания.
ИКТ индустрия и услуги
Информационни и комуникационни науки и технологии
Измерване на влагосъдържание в реално време
On-line влагомери за зърно и насипни товари, като храни за животни, различни видове брашно, пелети и др. Принципът на действие е чрез измерване на затихването на определени честоти при преминаването на радиосигнал прeз измервания материал. Монтира се на силоз, или на складов съд по линията на производство. Работната температура на уреда е от -25 до 60 градуса Целзий. Разполагаме и с принудително охлаждане за по-високи работни температури.
- Захранването е 100-220V 1А. Има възможност за захранване от 12-36V 0.75А и да се използва във среда, където има опасност от пожар.
- Измервани материали могат да бъдат всякакъв вид зърнени и бобови култури, тютюн, кафе, храни за животни и риби и др. с влажност от 5 до 30%.
- Отчитащият софтуер работи с операционни системи WindowsXPSP3, Vista, Windows 7. Има възможност да се настрои и за други операционни системи.
- Отчитащият софтуер записва отчетените резултати в файлове. Предлагаме и софтуер за графично изобразяване на получените резултати.
- В уреда има възможност да се запишат няколко калибрационни криви, така че той да работи с няколко различни материала без да е необходимо допълнително настройване - само с избор на съответната крива.
- Възможна е и дистанционна калибровка, ако клиентът ни отвори тунел към устройството в неговата мрежа.
- Уредът може да работи в силно запрашени и влажни помещения.
- Интерфейсът е стандартен 100 baseTEthernet, има и стандартен токов интерфейс 4-20mA(0-20mA; или 0-24mA - по заявка на клиента), който може да служи за управление на промишлени процеси като сушене, навлажняване и др. като за целта се свързва с промишлени контролери напр. Simatic, Wago и др.
Готов за демонстрация
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на подходящ партньор за довършване на научна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Предлагане на апаратура за изпитване/сертификация, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център