ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00817
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност научни изследвания в областта на ИКТ.
Безжични сензорни мрежи. Системи за вземане на решения и компютърни модели с голяма размерност, вкл. с приложения в техниката и екологията.
Околна среда, ИКТ индустрия и услуги, Нано и микро технологии, Устойчиво строителство
Информационни и комуникационни науки и технологии
Хетерогенни безжични сензорни мрежи
Проучване, проектиране на хардуер и адаптиране на протоколи за обмен на данни за жични и безжични мрежи
Иновативността се състои в проектирането и изграждането на хетерогенни мрежи (жични и безжични) и към тях – стандартни модули за включване на различни видове сензори и, съответно, мрежата става хибридна.

Тестван лабораторно
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Организиране на срещи


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център