ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00821
Българска компания с изследователска и развойна дейност в областта на покритията.
Производство на материали и оборудване за покрития.
Търговия.
Консултантски услуги.
Автомобилен транспорт и логистика, ИКТ индустрия и услуги, Устойчиво строителство
Нанонауки, нови материали и технологии
Ефективна иновативна технология за нанасяне на катафорезни полимерни покрития върху метални детайли за конструкции
Електрообливен иновативен метод за нанасяне на полимерни катафорезни покрития върху едрогабаритни детайли, вкл. и такива с по-сложна конфигурация
Дава лесна възможност за локализирано нанасяне на качествени покрития чрез специален четков накрайник, който е анодът. Възможни са ръчен, автоматизиран и роботизиран режими на работа.
Осигурява постигане на високо качество на покритията при минимални инвестиции за изграждане на технологичната линия с висока устойчивост и гъвкавост. Възможни са всички основни видове покрития – защитни, функционални, декоративни.
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на подходящ партньор за довършване на научна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център