ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00824
Българска компания с изследователска и развойна дейност в областта на покритията.
Производство на материали и оборудване за покрития.
Търговия.
Консултантски услуги.

Околна среда, Устойчиво строителство
Биоразнообразие, биоресурси и екология
Химичен състав и иновативна технология за отстраняване на полимерни покрития от метална основа
Химична композиция (състав) за отстраняване на полимерни покрития от метална основа (черни метали, алуминиеви сплави и метални слоеве). Съставът е в състояние на разтвор, в който се потапя металът с покритието след изваждането му. За да се предотврати изпаряването на разтвора, той се покрива с воден слой, през който изделието се измива.
• Процесът протича много бързо (до ~ 5 мин.) при температури, по-високи от 0 градуса С.
• Гравитационно сепариране.
• В наличност са хиляди тонове боядисани отпадни метали, които след това обработване стават годни за вторично оползотворяване.
Готов за демонстрация
Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на подходящ партньор за довършване на научна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център