ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00846
Завод с предмет на дейност в областта на производството и търговията с химически продукти.
Материали за хидроизолация.
Добавки за бетона – подобряване якостните характеристики. Защита срещу корозия на метали и бетон и др.
Защита на дървените материали срещу влага, гниене и за пожароустойчивост.
Автомобилен транспорт и логистика, Морска индустрия и сервиз, Устойчиво строителство
Нанонауки, нови материали и технологии
Иновативна технология за производство на полимерни композити
Използват се оригинални химични методи, чрез които се произвеждат в течна фаза няколко вида композиции, които се съхраняват и транспортират в метални или пластмасови съдове с обеми от 10 до 1000 л.
Течни състави / композиции, които лесно и бързо се нанасят (чрез четка, валяк или разпръскване) върху всички видове повърхности. Получените покрития са с много висока адхезия, като не се отлюспват или подкорубват. Покритията осигуряват висока и продължителна защита срещу корозия, вкл. и в силно агресивни среди.
Разходът на нанасяния материал не е висок – от 200 до 500 г / м2 – в зависимост от вида на обработваната повърхност.
Вече е на пазара
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център