ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00889
Българска научноизследователска организация с експертиза в следните области:
• Научно – изследователски дейности в областта на металознанието – черни и цветни метали и сплави – химичен състав, фазов състав, структура и др.
• Иновативни технологии за леене, термична и повърхностна обработка, включително покрития.
• Силикатни материали, включително пеностъкла за термоизолация.
• Технологии за оползотворяване на отпадъци – окалина, оксиди, метални отпадъци при леене и др.
• Разработки с приложение в националната сигурност и отбрана.
Автомобилен транспорт и логистика, Нано и микро технологии
Нанонауки, нови материали и технологии
Нанокомпозитни /диамантени/ хромови покрития върху стомана

Приготвяне на подходящи електролити за електролизно хромиране, вкл. с диамантени наночастици (1 ÷ 20 г / л).
Подготовка/активиране на стоманените подложки.
Електроотлагане и избор на оптимални технологични режими.
Изпитвания и определяне на dслой, фазов анализ, износоустойчивост, твърдост и корозиона устойчивост.
• Много високи микротвърдост и износоустойчивост.
• Подобрена корозионна устойчивост.
• Възможност за приложение в печатната техника, покрития върху лагери, валове за хидромотори и др.
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Предлагане на апаратура за изпитване/сертификация, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център