ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00891
Българска научноизследователска организация с експертиза в областите:
• Изследвания на металите и материалите.
• Научно – приложни разработки по метали, сплави и неметални и композитни материали, включително и свързващи вещества.
• Високотемпературен синтез на нови материали.
• Физикохимични, физикомеханични и електрични изпитвания на материали.
• Разработки за отбраната и националната сигурност.
Околна среда, Морска индустрия и сервиз, Нано и микро технологии, Устойчиво строителство
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Технологии и съоръжения за производство на пеностъклени материали и изделия от тях
Технологията се състои от следните фази:

Подбор и снабдяване с битови стъклени отпадъци.
Натрошаване, смилане и смесване с пенообразователи.
Гранулиране или пелитизиране.
Термична обработка, разпенване и темпериране на гранулите или лентата от пеностъкло.

Изготвяне на изделия: топло и звукоизолационни панели и други саниращи елементи.
• Оползотворяване на стъклени отпадъци.
• Нови технологии и нови съоръжения.
• Повишени топлоизолационни свойства и негоримост.
• Клетъчен порест материал със затворени клетки.
• Значително олекотен материал – 120 кг / м3.
• Намален разход на енергия при получаването му.
Готов за демонстрация – индустриално тестван
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за довършване на научна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Предлагане на апаратура за изпитване/сертификация, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център