ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00892
Българска компания с експертиза в областта на проектирането и производството на топлоизолационни технологии, материали и системи
ИКТ индустрия и услуги, Нано и микро технологии, Устойчиво строителство
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Иновационна топлоизолационна система „Екопур“

Енергиен одит на сградата
Проектиране, изготвяне и монтиране на композитни панели от полиуретанова пяна или полиизоцианурат с приложения – външно и вътрешно топлоизолиране.
Мобилни установки с монтаж на място – чрез лепене и изграждане на послойна обвивка без отпаден материал (сведен до минимум!)
• Чрез заснемане на сградата се постига миниамлен брой панели.
• Минимум отпадни материали.
• Три пъти по-бързо изграждане на топлоизолацията.
• Осигурява се монтаж на външни и вътрешни панели за целогодишно използване.
• Монтажът на панелите се извършва без перфориране на сградата, а чрез послойно лепене.
Вече е на пазара
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на подходящ партньор за довършване на научна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Организиране на срещи, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център