ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00902
Българска компания с научноизследователска и развойна дейност в областта на биологично активните продукти от природни източници.
Изолиране и охарактеризиране на биокомпоненти и влагане в продукти, като хранителни добавки и козметични продукти за фармакологията.
Производство на тези продукти.

Биохимични технологии, Здравеопазване, Услуги и търговия на дребно
Биомедицина и качество на живот
Регенериращ гел за хрущялната тъкан
Събиране и преработване на екстракт от градински охлюви. Извличане на активните компоненти с доказан регенеративен ефект. Влагането им в гел.

Тестване на ефекта и определяне на дозирането.
Изцяло използване на природни продукти, получени от екологично чисти източници.
Постигане на бърз регенеративен ефект (няколко дни – до месец).
Възможност за комбиниране с други терапии с цел по-бързо и по-пълно въздействие.
Тестван лабораторно
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд, Финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център