ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

Фирма

PR00844
Българско предприятие с изследователска и развойна дейност в областта на покритията.
Производство на материали и оборудване за покрития.
Търговия.
Консултантски услуги.
Антиграфитни покрития
PR00738
Българска компания с основни дейности:
- Проучвания – научно – технически, технологични иновации и конструиране в сектора на минно – добивната промишленост и преработката на суровините, маркетингови анализи и прогнози.
- Проектиране, изготвяне и изпитване на опитни образци нов тип мелещи тела и тяхното експериментално приложение.
Задвижващ модул за чукове за забиване на пилоти
PR00656
Българска компания
PR00532
2011 - стартиращо иновативно предприятие
Устройство за многоцветен холографски запис
PR00534
2011 - стартиращо иновативно предприятие
Оптична схема за холографски запис върху гъвкав носител
PR00816
Стартиращо иновативно предприятие с основни дейности: химични и физични процеси при разработването и изпитването на нови и усъвършенствани специализирани материали за холографски записи.
Използва и предоставя методи и оборудване (лазери и други) за заснемане на различни обекти като обемен образ.
Изпълняване на поръчки от общини, музеи, за обрзованието, археологията, ИКТ, рекламни агенции и др.
Триизмерно представяне / картина на рекламни материали на различни продукти, артефакти и други обекти от културно – историческото наследство
PR00641
Компанията се занимава с производството на хранителни добавки и козметични продукти, като продукцията се изнася в редица страни в Европа. Предлаганите продукти са разработени след дългогодишни научни изследвания в сътрудничество с редица престижни западни институти и са на базата на натурални компоненти, като висококачествен пречистен екстракт от градински охлюв Helix aspersa и от различни растителни видове. Тези екстракти са вложени в продукти, които спомагат ускоряване на регенерирането на тъканите, потискат възпалителните процеси и подсилват имунната система на организма. Продуктите не съдържат парабени, силикони и изкуствени оцветители, за да не предизвикват раздразнения при чувствителна кожа.
Биологично активни екстракти от слузта на охлюви
PR00804
Българска компания разработваща средства за стимулиране на дишането, фотосинтезата и възобновяването хлорофила на растенията. Извършва изследвания, изпитвания и производство на пет основни групи стимулатори за културни растения и методи за прилагане / използвне на стимулаторите.
Изследвания, разработване и производство на различни композиции от типа „Фитоефект“ за нуждите на селското стопанство
PR01013
• Научно – изследователска и приложна дейност.
• Бюро за патентна дейност и подкрепа на ИС.
• Разработване на иновационни технологии и продукти.
• Създаване на ПЧП фонд за финансови гаранции
Слънчева концентраторна фотоволтаика
PR01016
• Научно – изследователска и развойна дейност в енергийните технологии, вкл. ВЕИ, и нови устройства и материали
• Производство на опитни образци и малки серии прибори и апарати
• Инсталации за добиване и пречистване на води
• Методи за обработване на почви
• Електролизни методи и инсталации за пречистване / добиване на топли храни
• Електромагнитни устройства и съоръжения за лов
Технология и устройство за приготвяне на топли храни чрез метода на електроосмозата и резонансна соно-йонофореза.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център