ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

Производител

PR00846
Завод с предмет на дейност в областта на производството и търговията с химически продукти.
Материали за хидроизолация.
Добавки за бетона – подобряване якостните характеристики. Защита срещу корозия на метали и бетон и др.
Защита на дървените материали срещу влага, гниене и за пожароустойчивост.
Иновативна технология за производство на полимерни композити


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център