ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English
07 окт 2014

Обявен е Десетият конкурс “Иновативно предприятие на годината 2014″

Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, с подкрепата на Enterprise Europe Network – България и KIC InnoEnergy, и в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката и Представителството на ЕК в България обявяват Десетия конкурс за “Иновативно предприятие на годината 2014″.

Конкурсът цели да покаже успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.

Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и жури.

Виж повече

23 сеп 2014

Второ издание на конкурса за иновативен проект и иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт за 2014г.

По решение на Бюрото на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП, ще се проведе Втори конкурс в две категории:

за номиниране на иновативен проект през 2014г.

за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2014г.

Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП.

Виж повече

21 юли 2014

Покана за кандидатстване

Проект “Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

Със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 на Министъра на икономиката и енергетиката се утвърждава Оперативно ръководство за 2014 г. по проект “Техностарт – Насърчаване на иновационната активност на младите хора” с което, считано от 02.07.2014 г. се обявява Национален конкурс за кандитатстване по проекта, с краен срок за подаване на документи до 15.09.2014 г., включително.

Виж повече

02 юли 2014

Програмата „LIFE“ на Европейската комисия набира предложения за финансиране на проекти

Отворена е първата покана за набиране на предложения по програмата на Европейската комисия  „LIFE“, която се осъществява в периода 2014-2020 г. Поканата е за подаване на проекти и по двете под-програми – за дейности във връзка опазване на околна среда и климата.

За повече информация, моля, вижте тук.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център