ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

 • български
 • English
22 юни 2016

1 млрд. лв. ще получат малки фирми по плана „Юнкер“

„Планът “Юнкер” има два стълба. Ние сме една от първите 10 страни, които се възползваха от частта, насочена за подкрепа на проекти за малки и средни предприятия“. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова. Тя обясни, че страната ни е сред първите, подписали споразумения с български търговски банки, които се явяват посредници при отпускането на кредити за малкия и средния бизнес на по-добри условия.

За повече информация: тук

20 май 2015

Информационен ден по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, 26.05.2015 г., гр. София

Министерството на образованието и науката организира информационно събитие за старта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Събитието ще се проведе на 26 май 2015 г. в гр. София, Борисова градина (Летен театър) от 17,30 часа.

По време на събитието ще бъдат представени основните възможности, които Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” предоставя за финансиране през програмен период 2014-2020 г., с акцент върху мерките, които се очаква да стартират до края на 2015 г.

Поканени са представители на Европейската комисия, членове на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, социални партньори, ректори на висши учебни заведения, ръководители на управляващи органи на оперативни програми и други.

За повече информация: тук

 

19 май 2015

Информационен ден по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 21.05.2015 г., гр. София

Във връзка с информационните дни за представяне на възможностите за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Управляващият орган уведомява всички заинтересовани страни, че информационният ден в гр. София ще се проведе на 21 май 2015 г. вместо на предварително обявената дата 19 май.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата. Организацията по провеждането на информационната кампания е в сътрудничество с Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в страната.

Събитието ще се проведе на 21 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) , в Зала „Сердика”, хотел „Балкан” (Шератон), гр. София

За повече информация: тук

08 май 2015

ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

За повече информация: тук

31 мар 2015

Покана за участие в информационна среща на тема „Възможности пред научноизследователския сектор по оперативни програми финансирани чрез ЕСИФ

Екипът на Областен информационен център-София (ОИЦ-София) и НБУ Ви канят на информационна среща на тема: „Възможности пред научноизследователския сектор по оперативни програми финансирани чрез ЕСИФ“.

Срещата ще се състои на 31.03.2015 г. от 16.00 ч. (регистрация от 15.45 ч.) в Нова конферентна зала на Ректората, северно крило, ет. 2 на Софийския университет (бул. „Цар Освободител“ 15).

В рамките на събитието ще бъдат представени Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

В рамките на събитието ще бъде представена и Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Моля да потвърдите присъствието си или това на Ваш представител до 16.00 ч. на 30.03.2015 г. на тел. 02/8511 297, 0879 291 120 или на ел.адрес oic.sofia@gmail.com.

 

За повече информация: Програма

23 мар 2015

Единният център за иновации на БАН съвместно с “Наукативно” ви кани на публична лекция за иновации на 25-ти март (сряда) от 18 часа в зала “Проф. Асен Златаров”, аулата на ХТМУ

Какво представляват иновациите? Какви са възможностите за иновации пред малкия бизнес в България? А какво е нужно, за да се излезе на международния пазар? Как се осъществяват иновативни идеи на практика? Научете отговорите на тези и много други въпроси!

С участието на НауКативно, Единен център за иновации на БАН, ОТТ-ПРОИНО, Имагга и ПОдЛЕЗНО.

Събитието е безплатно.

Програма: тук

04 мар 2015

ПОКАНА за участие в “GO GREEN TO ENVIRONMENT 2015 – G2E2015″, 13 март 2015

Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара (БСК) в сътрудничество с Единния център за иновации на БАН (ЕЦИ-БАН) и „Виа Експо” (www.viaexpo.com), има удоволствието да покани заинтересовани на двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер в областта на околната среда, управление на отпадъци и рециклиране, вода и пречистване на водата, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на 13 Март 2015 година, петък, от 10:30 – 18.00 часа.

Участието е безплатно.

За повече информация: http://www.jic-bas.eu/index.php/en/news/159-go-green-2015

05 фев 2015

ЕС подкрепя финансово българската наука

ЕС обяви, че ще отпусне още безвъзмездни средства, с които да помогне за преодоляване на разликата между страните членки по отношение на високите научни постижения и за засилване на конкурентоспособността и растежа в Европа.

Избрани бяха 31 проекта от цяла Европа, като сред тях е този на Института по молекулярна биология и биотехнологии в България, който иска да създаде център за високи научни постижения в областта на устойчивите биотехнологии в партньорство с дружество „Макс Планк“ в Германия.

Новият инструмент за сформиране на екипи, в рамките на който се предоставят тези безвъзмездни средства, ще допринесе за подобряване на резултатите от научните изследвания и за увеличаване на инвестициите в страни, които изостават в областта на високите научни постижения. В техните рамки, с помощта на финансиране от „Хоризонт 2020“, ще бъдат изготвени оперативни планове за създаване на нови центрове за високи постижения чрез сформиране на екипи с водещи в тази сфера институции от цяла Европа.

Първите избрани за финансиране проекти за сформиране на екипи ще бъдат ръководени от изследователски институции или агенции, както и от национални или регионални органи. Във фаза 1 от това действие проектите ще получат до 500 000 евро всеки (общо 14,5 млн. евро), за да подготвят оперативни планове за създаване на нови центрове за високи научни постижения или за обновяване на съществуващи такива.

За повече информация: http://enterprise-europe-network.bg/bg/topic/news/?nid=17247

22 яну 2015

Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“

На 27 януари 2015 г., от 9.30 до 13.30 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, гр.София ще се проведе Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“.

Участието е безплатно.

За повече информация: http://www.jic-bas.eu/index.php/en/news/158-msca-event-bas

19 яну 2015

Проведена трета, заключителна среща “Наука-Бизнес”

На 16.01.2015 г. ОТТ-ПРОИНО проведе последната работна среща “Наука-Бизнес”, целяща представяне на иновативни разработки пред българските предприятия и подпомагане на създаването на партньорства „академия – индустрия“.

Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

Презентации от събитието:

1. „Лазерна локация / лидарен контрол на замърсяването на атмосферния въздух“, проф. Димитър Стоянов, Институт по електроника – БАН;

2. „Биопродукти – от науката към бизнеса“, гл. ас. Александър Долашки, Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН;

3. „Оползотворяване на H2S с цел използването му като източник на енергия“, проф. Венко Бешков, Институт по инженерна химия – БАН;

4. „Технологии и съоръжения за производство на пено стъклени материали и изделия от тях“, проф. Любен Лаков, Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика- БАН;

5. „Технология и устройство за приготвяне на топли храни чрез метода на електроосмозата и резонансна соно – йонофореза”, доц. Емил Минев, „Солар Генипоника“ АД и Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“– БАН;

6. „Маркетингови анализи и стратегия“, гл. ас. Станимир Андонов, Висше училище по застраховане и финанси;

 

12 яну 2015

Двустранни бизнес срещи между предприемачи от ИКТ и земеделието – 23 януари 2015 г.,гр. София

Българската асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ организира двустранни бизнес срещи между предприемачи от ИКТ и земеделието в рамките на Проект FRACTALS, които ще се състоят от 14:00 до 16:00 ч. на 23 януари 2015 г. (петък) в гр. София.

Проектът FRACTALS е един от 16-те акселератора, финансирани по Програма FIWARE ACCELERATOR (Future Internet Accelerator Programme) на Европейската Комисия, с бюджет от 80 млн. евро. Очаква се по Проект FRACTALS да бъдат предоставени грантове на 50-60 иновативни компании и предприемачи от цяла Европа за разработване на интернет базирани приложения с висок пазарен потенциал за нуждите на селскостопанския сектор.

Целта на бизнес срещите ще бъде да осигури възможност за контакт и бъдеща съвместна работа между иновативни софтуерни компании и предприемачи от една страна, и земеделски производители, от друга, по проектни предложения, които да кандидатстват за финансиране от Акселератора.

За повече информация: http://enterprise-europe-network.bg/bg/topic/news/?nid=17224

08 яну 2015

Покана за участие в третата работна среща за създаване на партньорства „Академия – Индустрия“

Екипът на ОТТ-ПРОИНО има приятната възможност да Ви покани за участие в третата работна среща “Наука-Бизнес”, която ще се проведе на 16.01.2015 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 4, зала 300 на Института по механика, с начало за регистрация 9.30 часа.

Срещата има за цел да се представят иновативни разработки пред българските предприятия и да се подпомогне създаването на партньорства „академия – индустрия“. Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

Подбрани за представяне са научно-приложни резултати, към които е очакван пазарен интерес. Извършват се маркетингови проучвания и разширяване на контактите с бизнеса.

Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

Участието е безплатно.

За повече информация:

Покана

Програма

24 ное 2014

Покана за семинар „Устойчива градска среда и качество на живот – предпоставка за умни градове“ , 05.12.2014 г.

Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО има приятната възможност да Ви покани за участие в семинара, който ще се проведе на 05.12.2014 г.,в сградата на Съюза на архитектите в България, ул. „Кракра“ 11, с начало за регистрация – 9.30 часа.

Основната цел на семинара е да представи пред българското общество нормативни, технологични и управленски новости в областта на устойчивата градска среда и качеството на живот.

Семинарът се организира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“ с любезното съдействие на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Експертния съвет по наука, технологии и иновации към Кмета на град София.

Основната цел на Офиса е да подпомага трансфера на приложни знания и иновативни решения в развитието на град София и региона, както и приложими за обществото и индустрията услуги, разработени в научноизследователски организации (институтите на БАН и университетите на територията на Столична община).

Приоритетните области на ПРОИНО са: енергийната ефективност, интелигентната градска среда, екологосъобразните, „зелените“ и информационните технологии за устойчиво развитие.

 Участието е безплатно.

Покана

Програма

24 окт 2014

Покана за участие в работна среща за създаване на партньорства „Академия – Индустрия“

Екипът на ОТТ-ПРОИНО има приятната възможност да Ви покани за участие във втората работна среща “Наука-Бизнес”, която ще се проведе на 06.11.2014 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 10, залата на Институт по електрохимия и енергийни системи, етаж 2, с начало за регистрация 9.30 часа.

Срещата има за цел да се представят иновативни разработки пред българските предприятия и да се подпомогне създаването на партньорства „академия – индустрия“. Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

Подбрани за представяне са научно-приложни резултати, към които е очакван пазарен интерес. Извършват се маркетингови проучвания и разширяване на контактите с бизнеса.

Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

Участието е безплатно.

За повече информация:

Покана

Програма

09 окт 2014

Семинар на тема „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на МСП в Европа” – 29 октомври, Представителство на ЕК в София

Enterprise Europe Network при Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и АРК Консултинг съвместно с Патентното ведомство на Република България организира семинар на тема „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на МСП в Европа”, насочен към представители на иновативни малки и средни предприятия /МСП/.


Покана за конференция на тема „МЕТРИЧНО МОЛЕКУЛНО МОДЕЛИРАНЕ – Резултати и възможности за сътрудничество“

Градиент България ЕООД има удоволствието да Ви покани на конференция на тема: „МЕТРИЧНО МОЛЕКУЛНО МОДЕЛИРАНЕ – Резултати и възможности за сътрудничество“ на 15 октомври 2014 г. 14:15 – 17:30 ч. в Хотел Legends, зала Легенди, София (бул. Черни връх 56). Компанията Градиент България ЕООД бе представена по време на научен форум „Финансиране и комерсиализация на научни проекти“ от г-н Николай Клаудов.

На конференцията Др. Мартин Мартинов, експерт в областта на молекулярната биофизика, ще представи технологията си за Квантово метрично молекулно моделиране и нейните резултати в областта на медицинската диагностика, разработването на нови лекарства, намиране на нови приложения на съществуващи лекарства и др.

Виж повече

07 окт 2014

Обявен е Десетият конкурс “Иновативно предприятие на годината 2014″

Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, с подкрепата на Enterprise Europe Network – България и KIC InnoEnergy, и в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката и Представителството на ЕК в България обявяват Десетия конкурс за “Иновативно предприятие на годината 2014″.

Конкурсът цели да покаже успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.

Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и жури.

Виж повече

23 сеп 2014

Второ издание на конкурса за иновативен проект и иновативно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт за 2014г.

По решение на Бюрото на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП, ще се проведе Втори конкурс в две категории:

за номиниране на иновативен проект през 2014г.

за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2014г.

Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП.

Виж повече


На 26 септември отново Европейска нощ на учените

Единният център за иновации, под патронажа на Българска академия на науките, Ви кани да се присъедините към ежегодното събитие Европейска нощ на учените 2014 г. на 26.09.2014 г. (петък) от 16.00 часа.Предстоящата Нощ на учените е посветена на 145-та годишнина от основаването на Българска академия на науките.
С инициативата целим популяризиране на дейността и ролята на изследователите и техния принос към здравословен, качествен и устойчив живот.

16 сеп 2014

Семинар „Програма LIFE 2014-2020. Възможности за сътрудничество между наука и бизнес“

Единният център за иновации на БАН проведе семинар на 12.09.2014 съвместно с консултантската организация Епсилон-България.

Виж повече

09 сеп 2014

Покана за участие в кръгла маса на тема „Иновациите в химическата индустрия, в т.ч. използването на енергия от водород”

Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП Ви кани на кръгла маса на тема „Иновациите в химическата индустрия, в т.ч. използването на енергия от водород”, която ще се проведе на 02.10.2014 г. в конферентна зала А – ет. 1, в сградата на Палатата на ул. “Искър”№ 9 от 10:00 ч.

Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП, очаква Вашите потвърждения в срок до 12 ч. на 01.10.2014 г. на тел.: 02 8117 494, факс 9873209 или на e-mail:  m.markova@bcci.bg или office@inovacii.eu

Програма: тук

08 сеп 2014

Покана за участие в семинар на тема “Програма LIFE 2014-2020. Възможности за сътрудничество между наука и бизнес”

Ръководството на Българската академия на науките Ви кани на представянето на Програма LIFE 2014-2020 г.

Семинарът ще се проведе на 12.09.2014 г., в кампуса на БАН – IV км, блок 3, зала 101 на Националния институт по геофизика, геодезия и география, с начало за регистрация 10.30 часа.

Програма: тук

29 авг 2014

Международни бизнес срещи в областта на химията, химически материали и технологии, 2 октомври 2014 г., Барселона, Испания

Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара има удоволствието да покани фирми и организации на четвъртото издание на международни двустранни бизнес срещи в областта на химията, химически материали и технологии за обработка на повърхности – Expoquimia (www.b2match.eu/expoquimia2014).

Основни сектори на изложението и срещите са:

 • Устойчива /Зелена/ химия
 • Фини химикали
 • Основни химически материали и суровини
 • Техники за околната среда
 • Аналитична, измервателна и контролна апаратура
 • Пластмасови и каучукови изделия
 • Иновационни материали и технологии за композиране
 • Обработка на повърхности;
 • Агрохимикали;
 • Фармация и козметика

За повече информация: тук

26 авг 2014

Научен форум “Финансиране и комерсиализация на научни изследвания”

София Тех Парк АД има удоволствието да Ви покани да участвате в научен форум на тема “Финансиране и комерсиализация на научни изследвания”.

Събитието ще се проведе на 11 септември 2014г. в зала Мусала, Хотел Хилтън, гр. София.

Целта на форума е да представи нови възможности за финансиране на научни проекти, както и успешни модели при използването на финансиране по Европейски и други финансиращи програми, да покаже напредъка на центровете за технологичен трансфер в България и по света.

За повече информция: тук

07 авг 2014

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СКЛЮЧИ С РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Днес, 7 август 2014 г. Европейската комисия сключи Споразумението за партньорство с Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014 – 2020 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през програмния период 2014-2020 г. Това е документът, в който се определя стратегията на страната ни и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.

Инвестициите на обща стойност 9,8 млрд. евро (с приноса на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство) ще бъдат насочени към развитие на образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, добро управление и достъп да качествени административни услуги.

Документът беше разработен в диалог и с широкото участие на всички партньори – държавната администрацията, регионалните и местни власти, социално-икономическите партньори, академичната общност, редица неправителствени организации, медии и други.

За повече информация: тук

Информация за решението на Европейската комисия можете да намерите тук 

01 авг 2014

Mинистерският съвет одобри окончателния вариант на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г.

С Решение № 532 от 21.07.2014 г. Министерският съвет одобри изменения и допълнения на проекта на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Окончателният вариант на Споразумението за партньорство беше изпратен на Европейската комисия на 22.07.2014 г., като се очаква той да бъде одобрен в началото на м. август.

Текстът на Споразумението за партньорство и приложенията към него можете да намерите тук.

За повече информация: тук

29 юли 2014

Покана за участие в конференция “Съвременни работни места за съвременен бизнес”

Enterprise Europe Network в България кани фирми и организации от държавите-кандидатки и държавите-членки на Европейския съюз на двудневно събитие – международна конференция и бизнес срещи – на 29-ти и 30-ти септември 2014 г.

На 29 и 30 септември съвместно с Европейската мрежа за иновации на работното място организираме международна конференция и бизнес мисия (networking event) за обмен на практики за иновативна работна среда. Събитията ще са в София в Представителството на ЕК на ул. “Раковски” 124.

Съорганизатор на бизнес мисията засега е Националната агенция за регионално развитие, Белград, като са поканени ЕЕН партньори от Гърция, Македония, Словения, UK, Франция, Италия.

Работен вариант на програмата може да видите тук. Крайният срок за регистрация за бизнес срещите е 15 септември.

И двете събития са без такси за участие.

За повече информация: тук

21 юли 2014

Покана за кандидатстване

Проект “Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

Със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 на Министъра на икономиката и енергетиката се утвърждава Оперативно ръководство за 2014 г. по проект “Техностарт – Насърчаване на иновационната активност на младите хора” с което, считано от 02.07.2014 г. се обявява Национален конкурс за кандитатстване по проекта, с краен срок за подаване на документи до 15.09.2014 г., включително.

Виж повече

02 юли 2014

Програмата „LIFE“ на Европейската комисия набира предложения за финансиране на проекти

Отворена е първата покана за набиране на предложения по програмата на Европейската комисия  „LIFE“, която се осъществява в периода 2014-2020 г. Поканата е за подаване на проекти и по двете под-програми – за дейности във връзка опазване на околна среда и климата.

За повече информация, моля, вижте тук.

23 юни 2014

Информационен ден “Новото в проекта за Закона за енергийна ефективност. Задължения и перспективи пред бизнеса”

Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата организира информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност. Задължения и перспективи пред бизнеса“ на 27 юни 2014г. Събитито е планирано в рамките на инициативата „Европейска седмица за устойчива енергия 23-27.06.2014г.” на Европейската комисия. Целта е да се разпространят добри практики и обмен на опит и нови идеи за постигането на приоритетите на ЕС в областта на енергетиката и климата.

За повече информация, моля вижте тук.

12 май 2014

Покана за участие в семинар на тема „Енергийна ефективност, нормативна уредба и стандарти за енергиен мениджмънт“

Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО Ви кани за участие в семинара, който ще се проведе на 22.05.2014 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 3, зала 101 на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), с начало за регистрация - 9.30 часа. Виж повече

29 апр 2014

КАНДИДАТСТВАНЕ

МОН КАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

При разработването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.), във връзка с Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020, бе заложена в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ допустима дейност „Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“. Виж повече


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център