ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English
13 апр 2018

WATIFY: Inspire to Transform в София

Събитието е в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс (НДК), София, на 2 май 2018 от 13:00 до 21:00 часа.

WATIFY има удоволствието да ви покани на събитието WATIFY: Inspire to Transform, което ще се случи в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс (НДК), София, на 2 май 2018 от 13:00 до 21:00 часа.

Интерактивно и динамично събитие, WATIFY: Inspire to Transform e възможност за обмен на ноу-хау, съвместна работа по идеи и проекти, и създаване на ценни контакти с професионалисти, активни в сферата на технологиите и бизнес трансформацията. Лидери в иновациите от цяла Европа ще се съберат, за да чуят супер истории за технологична трансформация на бизнеси от България и други европейски страни, да тестват идеи и да намерят решения на предизвикателства, и да отпразнуват връчването на наградата на WATIFY за Най-успешна технологична транформация на бизнес в Европа.

По време на конференцията ще имате шанса да изпитате модерни технологични продукти и решения и да участвате в WATIFY B2B Matchmaking, за да намерите потенциални партньори. Прочетете повече за двустранните бизнес срещи WATIFY Matchmaking тук (на английски).

Регистрирайте се тук, за да запазите своето място на това интерактивно събитие безплатно! За повече информация и програма, моля посетете уебсайта на събитието. Крайният срок за регистрация е 20 април!

За повече информация: тук

23 мар 2018

ПРОФ. ДИМОВ: ДИГИТАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ Е СРЕД ПРИОРИТЕТИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

„Дигиталната свързаност е сред водещите приоритети на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов по време на откриването на 52-та дигитална конференция на Групата за електронни научни инфраструктури /Е-IRG/ в София.

Той изтъкна, че България е естествен хъб по информационни и комуникационни технологии, като съществен принос за това има факта, че най-мощният суперкомпютър в Югоизточна Европа „Авитохол“ е инсталиран в София.

Е-IRG е инициатива на европейско и глобално равнище. Стратегическият орган работи за ускоряване на интеграцията в областта на цифровите технологии и услуги в рамките на ЕС.

За повече информация: тук

21 мар 2018

УО на ОПИК публикува Списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации 

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

-      Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно категорията на предприятието кандидат и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях; 

-      Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно категорията на предприятието – кандидат, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране; 

-      Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения. 

 За повече информация: тук

18 мар 2018

Покана за стартиращо събитие по проект BalkanMed INNOVA – предприемачество

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на стартиращото събитие на проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation  (BalkanMed INNOVA). То ще се проведе на 21 мaрт 2018, с начало 10.30 ч., в Конферентния център на БАН, блок 26Б, ет.1.
Събитието е свързано с представяне на проект, насочен към млади учени и предприемачи. Чрез него ще се даде възможност за повишаване на техните знания и умения свързани с предприемачеството и взаимодействието наука-бизнес.
BalkanMed INNOVA е финансиран от ЕФРР и от националния ни бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“. Искаме да стимулираме предприемаческото мислене, да насърчим новаторски стартиращи фирми и да създадем среда, по-привлекателна за предприемачите и за растежа на малките и средни предприятия.
Проектът е насочен към 4 икономически дейности, приоритетни за социално-икономическото развитие на участващите страни – Гърция, България, БЮРМ, Албания, Кипър:

1. Туризъм и културно наследство (TCH)
2. Агробизнес (AGRI)
3. Информационни и комуникационни технологии за малки и средни предприятия (ICT4SMEs)
4. Енергия и околна среда (EE)

За повече информация: тук

14 мар 2018

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ

За трета година в София се проведе пан-европейската инициатива Startup Europe Week, посветена на предприемачеството. Събитието направи преглед на предприемаческата екосистема в София, събирайки представители от министерства и правителствени агенции, представители на инвеститори, подкрепящи и образователни програми за предприемачи в различни сцени от развитието на тяхната идея.

Инициативата традиционно се подкрепя от Представителството на Европейската комисия в България и бе открито от неговия ръководител г-н Огнян Златев. Г-н Игор Тасич, основател и главен изпълнителен директор на Startup Europe Week поздрави българската публика, обяснявайки значението на единството в изграждането на европейската предприемаческа екосистема и придаването на реална европейска перспектива на местното събитие.

 За повече информация: тук

07 мар 2018

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

На 13 март 2018 г., вторник от 9:00 до 13:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. “Г.С.Раковски” №124, гр. София ще се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения по “Бъдещи и навлизащи технологии” (FET) на Рамкова програма “Хоризонт 2020″.

За повече информация: тук

17 фев 2018

Покана за подаване на проектни предложения по конкурс SU-ICT-03-2018, относно създаването на мрежа от центрове за компетентност в областта на киберсигурността

Поканата за подаване на проектните предложения е включена в работната програма по направление „Информационни и комуникационни технологии“ на „Хоризонт 2020“. Публикувана е на страницата на Европейската комисия на 01.02.2018 г. и е отворена за кандидатстване до 17,00 ч. на 29.05.2018 г.

Очакванията са да бъдат финансирани максимум 3 проекта по 16 млн. евро всеки от тях. В проектния консорциум следва да участват минимум 20 независими организации от минимум 9 държави членки или асоциирани страни към Рамковата програма. Една организация може да бъде координатор само на 1 от проектните консорциуми.

За повече информация: тук

08 фев 2018

Брокерско събитие по програма „Наука със и за обществото”

На 29 януари 2018 г. в Брюксел се проведе брокерско събитие по програма „Наука със и за обществото“. Участие в събитието взеха повече от 400 участника от 41 страни.

Повече информация за събитието, както и презентациите на водещите лектори може да намерите на електронната страница на националните контактни лица по програмата „Наука със и за обществото“:

http://www.sisnetwork.eu/about/brokerage-events/sis.net-brokerage-event-29-january-2018/

За повече информация: тук

03 фев 2018

МИНИСТРИ ОБСЪДИХА БЪДЕЩЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ИНОВАЦИИТЕ В ЕВРОПА

Министрите на ЕС обсъдиха инвестициите в човешки капитал и възможностите за стимулиране на иновациите по време на неформалната си среща в София на 2 февруари 2018 година. Те дискутираха бъдещето на научните изследвания с цел да постигнат обща европейска позиция през следващите месеци.

„Трансферът на знания е основно предизвикателство пред ЕС, който е световен лидер в областта на научните изследвания и иновации“, заяви  министърът на образованието и науката на България Красимир Вълчев.

„Трябва да открием възможността как тези знания по-лесно да се поставят в полза на обществото и индустрията. Това става в нов и бързо променящ се контекст“, посочи министър Вълчев.

За повече информация: тук

25 яну 2018

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Европейската комисия стартира процеса на подготовка на предложенията за законодателни пакети от мерки, свързани с подкрепата, предоставяна по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода след 2020 г.

В тази връзка ЕК стартира онлайн обществена консултация с всички заинтересовани страни, която ще бъде отворена до 8 март 2018 г.  Целта на консултацията е да се подпомогне процеса на изготвяне на предложенията за пакети от мерки, касаещи бъдещата кохезионна политика. В предложенията, които ще бъдат изготвени, ще залегнат основните приоритети/области за инвестиции за периода след 2020 г. в контекста на непрекъснато нарастващи предизвикателства за Европейския съюз като целта ѝ е да се съберат мненията на всички заинтересовани страни за това как да се извлече максимална полза от всяко евро от бюджета на ЕС.

Можете да споделите Вашата гледна точка като попълните онлайн въпросника, достъпен и на  български език, на следните интернет адреси:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_en#target_group;

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517

За повече информация: тук

19 яну 2018

Дирекция „Наука“ започна 2018 г. с нова серия информационни дни, посветени на „Хоризонт 2020“

С първи ин­формацио­нен ден по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ започна новата година дирекция „Наука“ в МОН. На фо­рума си дадоха среща не само представители на ака­демичните среди, но и на малкия и средния бизнес (30 на сто от участниците). И това не е случайно, теми­те на представянето бяха подготовката на проектни предложения в направле­ния „Информационни и комуникационни техноло­гии“ и „Малки и средни предприятия“.

„Само в периода 28 сеп­тември – 18 декември 2017 г. МОН проведе повече от 14 информационни дни в 7 академични града, за да популяризира възможностите за кандидатстване по Рамковата програма „Хо­ризонт 2020“. В тях взеха участие над 450 предста­вители на научни и бизнес организации. А първият за тази година информа­ционен ден съвпада и с началото на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз“, ко­ментира Димитър Асенов – главен експерт в дирек­ция „Наука“. Той изрично уточни, че направление ИКТ е на второ място по привлечени средства от нашите организации след „Сигурна, чиста и ефек­тивна енергия“, където привлечените средства са малко повече от 12 млн. евро.

За повече информация: тук

16 яну 2018

Управляващият орган на ОПИК публикува презентации по процедура BG16RFOP002-3.002 “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

Управляващият орган на ОПИК публикува презентации, изнесени в рамките на  обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.002 “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, проведено на 11.01.2018г. 

За повече информация: тук


ЗАМ.-МИНИСТЪР МАНОЛЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА БЛИЗО 195 МЛН. ЛВ. ПО ОПИК ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

„Започваме годината с връчването на 50 договора на обща стойност близо 195 млн. лв. С тях стойността на договорените средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ надхвърля 1,5 млрд. лв. или близо 64% от целия наличен ресурс“. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев при връчването на договорите на бенефициентите спечелили финансиране по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

За повече информация: тук

13 яну 2018

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“  по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

 Кампанията ще се проведе в периода от 16 до 25 януари 2018 г.

 В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Варна, Вeлико Търново, Плевен, Стара Загора, Пловдив и София.

За повече информация: тук


България има голям потенциал за ИКТ проекти по Хоризонт 2020

Повече от 184 организации у нас работят в момента по проекти от рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, като те участват в 347 проектни консорциума, а привлечените в България средства са около 56 млн. евро. Това заяви проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, по време на информационния ден за ИКТ за наука и малки и средни предприятия. Страните от ЕС 13 (присъединилите се след 2004 г. страни от Централна и Източна Европа плюс Кипър и Малта) си разпределят едва 7% от бюджета на иновативната програма, но все пак в тази „малка“ група България успява да изпревари страни като Литва, Латвия, Хърватска и Малта, добави той.

За повече информация: тук

12 яну 2018

ЗАПОЧНА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерството на образованието и науката поставят младите хора в центъра на дебата за бъдещето на Европа, тъй като те са носители на новото и иновативното. От тях зависи бъдещата конкурентоспособност на нашите икономики. Те ще живеят в обновения Европейски съюз.

Целта на дебата ще бъде запазване нивото на европейските инвестиции в образование и научни изследвания, включително във връзка с осигуряване на достъп до обучение и развитие на умения във всяка възраст, стимулиране на цифровите, предприемаческите и креативните умения, осигуряване на адекватна инфраструктура за образование, обучение и научни изследвания.

За повече информация: тук

01 сеп 2017

Обучение за бенефициенти, сключили договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

Във връзка с изпълнението на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК се организират еднодневни обучения за бенефициенти на 11, 12, 13 и 14 септември 2017 г. в гр. София, и на 18 септември 2017 г. в гр. Пловдив.

Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по тази процедура.

За повече информация: тук

12 юли 2017

Конференция „Научни изследвания и иновации – формиране на нашето бъдеще“

На 3 юли 2017 г. в Брюксел, Белгия се проведе конференция „Научни изследвания и иновации – формиране на нашето бъдеще“, на която бе представен доклада на експертната група на високо равнище, относно визията за бъдещето на научните изследвания и иновациите в ЕС.

Докладът съдържа както оценка на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, така и основно стратегически препоръки за  следващата рамкова програма. По време на конференцията бяха представени добри практики от рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации.

За повече информация: тук


Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК

Във връзка със стартиране изпълнението на допълнително сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК се организира еднодневно обучение за бенефициенти на 20 юли 2017 г.

 Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по тази процедура.

За повече информация: тук

29 юни 2017

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ 

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

За повече информация: тук

27 юни 2017

Годишен финансов отчет на ДЗЗД “Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО”

Годишен финансов отчет на ОТТ-ПРОИНО, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. – тук

 

22 юни 2017

Обучение за подготовка на проекти за индивидуални стипендии Мария Скл.-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“

На 28 юни 2017 г., от 12.30 до 17.00 часа, в конферентната зала на Информационния център на ЕС, ул. „Г.С. Раковски“ 124, ще се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Скл.-Кюри (Н2020-MSCA-IF-2017).

Обучението се организира от националните контактни лица Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на МОН, Национален координатор за РП „Хоризонт 2020“.

Поканата за участие е насочена към всички, които се подготвят да кандидатстват по тази схема.  Участниците трябва предварително да се запознаят с документите, публикувани на Портала на участниците за РП “Хоризонт 2020” (Participant Portal).

Регистрация за участие – в срок до 25 юни 2017 г. на следния линк в Интернет: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271

Предварителни въпроси се приемат по и-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg и tchouprenska@cu.bas.bg

За повече информация: тук

20 май 2017

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения за бенефициенти на 01 и 02 юни 2017 г.

 Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по тази процедура.

 За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18 или на e-mail: org@dicon-bg.com.

За повече информация: тук

18 май 2017

Информационeн ден за конкурс “Индивидуални стипендии“, дейности Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (MSCA-IF-2017)

На 29 май 2017 г., от 14.00 до 16.30 часа, в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 26-Б ще се проведе информационна среща по отворен конкурс “Индивидуални стипендии“, дейности Мария Скл.-Кюри (Н2020-MSCA-IF-2017).
Срещата се организира от националните контактни лица Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на МОН, Национален координатор за РП „Хоризонт 2020“. Поканата за участие е насочена към представители на организации, които желаят да поемат ролята на домакин на индивидуалните стипендианти и да кандидатстват по тази схема. Ще бъде представена и европейката мрежа Enterprise Europe Network, осигуряваща подкрепа на МСП и научни екипи за интернационализация и технологичен трансфер.

Регистрация за участие – в срок до 25 май 2017 г. на следния линк в Интернет: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27

Предварителни въпроси се приемат по е-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg и tchouprenska@cu.bas.bg

Заповече информация: тук

21 апр 2017

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  35 000 000 евро (68 454 050 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

  • Микро и малки предприятия: 500 000 лева
  • Средни предприятия: 750 000 лева
  • Големи предприятия: 1 000 000 лева

За повече информация: тук

18 мар 2017

ДО 8000 ЕВРО ПОВЕЧЕ ЗА УЧЕНИТЕ, РАБОТЕЩИ ПО „ХОРИЗОНТ 2020“

Българските учени, които работят по проекти по програмата за научни изследвания и иновации в ЕС „Хоризонт 2020“, ще могат да получават до 8000 евро към годишните си заплати. Това предвиждат нови правила на Европейската комисия (ЕК) за финансиране на научни разработки със средства от ЕС.

Целта е заплащането на българските изследователи да стане съизмеримо с това на техните западноевропейски колеги, както и повече наши учени да бъдат мотивирани да се включат в създаването на европейски съизмерима и разпознаваема наука.

За повече информация: тук

11 мар 2017

Конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие – 2016 г.

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, стартира Четвъртият конкурс за иновации в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2016 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2016 г. Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП и със съдействието на Банка ДСК.

Предложенията следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния продукт и на неговия автор, респективно на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт. Указания за представяне на анотациите могат да бъфат намерени на следния адрес http://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/Ukazania.pdf.

За повече информация: тук

10 мар 2017

Кристина Цветанова от България спечели награда на ЕС за жени в областта на иновациите за 2017 г.

На церемония, проведена в Брюксел на Международния ден на жената, комисар Карлош Моедаш и заместник-председателят на Европейския парламент Марейд Макгинес обявиха четирите победителки в конкурса за финансираната от „Хоризонт 2020“ награда на ЕС за жени в областта на иновациите за 2017г.

За повече информация: тук

19 фев 2017

Брокерско събитие по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма „Хоризонт 2020“

На 10 март 2017 г. в Брюксел ще се проведе брокерското събитие по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Основната цел на събитието е Европейската комисия да представи информация за конкурсите през 2017 г. по програма „Наука с и за обществото“, както и да събере всички заинтересовани лица (университети, научни институти, граждански организации, МСП, публични организации, научни центрове и др.) за да се срещнат с потенциални координатори и партньори в бъдещи проекти.

Конкурси по програмата се очаква да бъдат отворени на 12 април 2017 г.,  с краен срок за подаване на предложения за проекти – 30 август 2017 г.

За повече информация: тук

29 юни 2016

Годишен финансов отчет на ДЗЗД “Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО”

1. Пубично оповестяване за Годишния финансов отчет на ОТТ-ПРОИНО за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. - тук

2. Годишен финансов отчет на предприятието – ОТТ-ПРОИНО – тук

29 юни 2015

Годишен финансов отчет на ДЗЗД “Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО”

1. Пубично оповестяване за Годишния финансов отчет на ОТТ-ПРОИНО за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. – тук

2. Годишен финансов отчет на предприятието – ОТТ-ПРОИНО – тук

19 яну 2015

Проведена трета, заключителна среща “Наука-Бизнес”

На 16.01.2015 г. ОТТ-ПРОИНО проведе последната работна среща “Наука-Бизнес”, целяща представяне на иновативни разработки пред българските предприятия и подпомагане на създаването на партньорства „академия – индустрия“.

Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

Презентации от събитието:

1. „Лазерна локация / лидарен контрол на замърсяването на атмосферния въздух“, проф. Димитър Стоянов, Институт по електроника – БАН;

2. „Биопродукти – от науката към бизнеса“, гл. ас. Александър Долашки, Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН;

3. „Оползотворяване на H2S с цел използването му като източник на енергия“, проф. Венко Бешков, Институт по инженерна химия – БАН;

4. „Технологии и съоръжения за производство на пено стъклени материали и изделия от тях“, проф. Любен Лаков, Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика- БАН;

5. „Технология и устройство за приготвяне на топли храни чрез метода на електроосмозата и резонансна соно – йонофореза”, доц. Емил Минев, „Солар Генипоника“ АД и Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“– БАН;

6. „Маркетингови анализи и стратегия“, гл. ас. Станимир Андонов, Висше училище по застраховане и финанси;

 

08 дек 2014

Проведен тематичен семинар “Устойчива градска и качество на живот – предпоставка за умни градове”, 5.12.2014 г.

На 05.12.2014 г., Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО проведе втория тематичен семинар в сградата на Съюза на архитектите в България, ул. „Кракра“ 11.

Основната цел на семинара е да представи пред българското общество нормативни, технологични и управленски новости в областта на устойчивата градска среда и качеството на живот.

Семинарът се организира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“ с любезното съдействие на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Експертния съвет по наука, технологии и иновации към Кмета на град София.

Основната цел на Офиса е да подпомага трансфера на приложни знания и иновативни решения в развитието на град София и региона, както и приложими за обществото и индустрията услуги, разработени в научноизследователски организации (институтите на БАН и университетите на територията на Столична община).

Приоритетните области на ПРОИНО са: енергийната ефективност, интелигентната градска среда, екологосъобразните, „зелените“ и информационните технологии за устойчиво развитие.

Лекции:

1. Представяне на Офиса за технологичен трансфер – ПРОИНО и на проекта „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“ инж. Даниела Леви, Ръководител на проекта

2. „Европейска визия за устойчива архитектура“ арх. Николай Гълъбов, Зам. председател на Камара на архитектите в България;

3. „Политики за устойчива градска среда на Столична община“ арх. Бойка Къдрева, Директор, Дирекция “Териториално планиране” при Столична община

4. „Пътят към почти нулево енергийната сграда (ПНЕС)“ д-р арх. Здравко Генчев, Изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност “ЕнЕфект”

6. „Еко парковете – алтернатива в градската среда“ ланд. арх. Антоанета Кондарева

7. „Извличане на топлинна енергия от отпадъчни топли води“ доц. д-р Стоян Гашаров, Интел Енерджи ЕООД;

8. „Иновационна топлоизолационна система Екопур“ инж. Ангел Чурешки, Мейк България ЕООД;

9. „Мониторинг на електромагнитни полета (EМП) в населени места. Необходимост или лукс? Ползи за обществото.“ проф. Димитър Теодосиев, Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките

10. „Система за светлинна сигнализация на пешеходна пътека тип „Зебра” с възможност за измерване интензитета на пешеходния и автомобилен трафик“ Стоян Танев, Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките

11. „Роботи за микро- и нанопремествания с цел експериментално приложение в медицината, вкл. и за in vitro оплождане” доц. д-р Тихомир Тянков, Институт по механика – БАН и „Микрона“ ООД;

12. „Прототип за ранен скрининг на рак на млечната жлеза“ инж. Васил Куманов, Квео ООД;

10 ное 2014

Проведена втора работна среща “АКАДЕМИЯ-ИНДУСТРИЯ”

На 06.11.2014 г. ОТТ-ПРОИНО проведе втората работна среща “Наука-Бизнес”, целяща представяне на иновативни разработки пред българските предприятия и подпомагане на създаването на партньорства „академия – индустрия“.

Търсените резултати са съвместни участия в процедури за финансиране на проектни предложения и за комерсиализация на научни продукти и технологии.

Събитието се реализира в рамките на проект № BG161PO003-1.2.02-0034-С0001 „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда“.

Презентации от събитието:

1. Представяне на Офиса за технологичен трансфер – ПРОИНО и на проекта „Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда – инж. Даниела Леви, Ръководител на проекта

2. Интегриран подход за преработване на оризови люспи с цел превръщането им в C / Si материали с приложимост и добавена стойност – доц. д-р Иван Узунов, Институт по обща и неорганична химия – БАН

3. Извличане на топлинна енергия от отпадъчни топли води – доц. д-р Стоян Гашаров, Интел Енерджи ЕООД

4. Полимерен комплекс с радиационно-защитни свойства – гл. ас. д-р Виолета Митова, Институт по полимери – БАН

5. Иновационна топлоизолационна система Екопур – инж. Ангел Чурешки, Мейк България ЕООД

6. Композитни калциево-фосфатни биоматериали с приложение в костната хирургия и денталната медицина – доц. д-р Диана Рабаджиева, Институт по обща и неорганична химия – БАН

9. Роботи за микро- и нанопремествания с цел експериментално приложение в медицината, вкл. и за in vitro оплождане – доц. д-р Тихомир Тянков, Институт по механика – БАН и „Микрона“ ООД

10. Сътрудничество между академичните среди и бизнес – проблеми и възможности” през погледа на проект BG051PO001-3.3-05-001 „Наука и бизнес – доц. д-р Албена Вуцова, СУ „Св. Кл. Охридски

26 май 2014

ОТТ-ПРОИНО проведе семинар на тема “Енергийна ефективност, нормативна уредба и стандарти за енергиен мениджмънт”

На 22.05.2014 г., в комплекса на БАН на IV км, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 3, зала 101 на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), Офисът за технологичен трансфер – ПРОИНО проведе семинар на тема “Енергийна ефективност, нормативна уредба и стандарти за енергиен мениджмънт”. Виж повече

23 май 2014

Годишен финансов отчет на ДЗЗД “Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО”

1. Пубично оповестяване за Годишния финансов отчет на ОТТ-ПРОИНО за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. – тук

2. Годишна справка за предприятието – ОТТ-ПРОИНО – тук

 


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център