ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

За трета година в София се проведе пан-европейската инициатива Startup Europe Week, посветена на предприемачеството. Събитието направи преглед на предприемаческата екосистема в София, събирайки представители от министерства и правителствени агенции, представители на инвеститори, подкрепящи и образователни програми за предприемачи в различни сцени от развитието на тяхната идея.

Инициативата традиционно се подкрепя от Представителството на Европейската комисия в България и бе открито от неговия ръководител г-н Огнян Златев. Г-н Игор Тасич, основател и главен изпълнителен директор на Startup Europe Week поздрави българската публика, обяснявайки значението на единството в изграждането на европейската предприемаческа екосистема и придаването на реална европейска перспектива на местното събитие.

 За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център